Integritetspolicy

Information

Integritetspolicy för Florin Partners AB

Denna integritetspolicy gäller från 31:a mars 2020 och uppdateras kontinuerligt för att följa myndigheternas krav.
Din integritet är viktig för oss på Florin Partners AB. För oss är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina uppgifter. Dyker det upp frågor är du varmt välkommen att höra av dig till info@florinpartners.com.

Vi går nedan igenom övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter som följer gällande lagstiftning. Vi förklarar även vilka rättigheter du har gentemot oss på på Florin Partners AB.

Vi på Florin Partners AB samlar bara in uppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi beskyddar dina personuppgifter och delar bara i vissa fall (se nedan) med oss av dina uppgifter till tredje part. Vi använder endast dina uppgifter till de syften som du har delgett oss. Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver de längre enligt lag, eller för de tjänster som vi utlovat dig. Vi informerar dig i största möjliga mån när vi registrerar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt. Detta förekommer exempelvis när du anmäler dig till vårt spekulantregister, besöker vår hemsida eller anlitar oss som mäklare. Vi samlar även in viss information från tredje part, bland annat ägarinformation från Lantmäteriet, eller komplettering av adressuppgifter från offentliga register. Vi strävar efter att i största möjliga mån ta in uppgifter från dig och inte tredje part, men det förekommer när vi behöver hämta information från exempelvis Lantmäteriet. Vi anpassar informationen vi samlar in om dig beroende på vilken kontakt vi har med dig, och varför vår kontakt har uppstått.

Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation som namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation som IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga syftet med den personuppgiftsbehandling som Florin Partners AB utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, till exempel fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat, eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.
Florin Partners AB behandlar personuppgifter för följande ändamål, baserat på följande lagliga grunder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen. Till exempel vad gäller köpare och säljare av bostäder (samt budgivare) sparas uppgifterna i 10 år för att uppfylla Fastighetsmäklarlagen. Bokföringsuppgifter/transaktioner sparas i 7 år

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar ett antal olika personuppgifter och kategorier av personuppgifter enligt nedan uppställning. Som laglig grund är antingen:
Avtal - Behandling är nödvändig för att till exempel fullgöra ett uppdragsavtal eller fullgöra avtal om värderingsuppdrag.
Rättslig förpliktelse - Rör sig om att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
Berättigat intresse - Den vanligaste grunden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse för att lämna erbjudanden till dig, för att marknadsföra våra tjänster och Florin Partners AB samt till exempel även för att kunna förmedla bostaden till dig.

Vi behandlar personuppgifter för Säljare, Köpare, Budgivare, Potentiella säljare och köpare (endast efter kontakt med Florin Partners AB som ger oss berättigat intresse), samt Spekulanter (endast efter visat intresse av de bostäder som vi förmedlar).

Exempel på användningsområde till insamling av personuppgifter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Florin Partners AB behandlar Florin Partners AB dina personuppgifter för följande ändamål.
Florin Partners AB behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Florin Partners AB behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift:
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn
 • Adress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Florin Partners AB har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Florin Partners AB.


Florin Partners AB behandhar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter Florin Partners AB behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift:
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Florin Partners AB har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt.


Florin Partners AB behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter Florin Partners AB behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.


Florin Partners AB behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter Florin Partners AB behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Florin Partners AB har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.


Florin Partners AB behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Florin Partners AB enligt lag. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift:
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

De olika kategorier av uppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Personnummer
 • Kontouppgifter
 • Information om bostaden
 • Kopia på ID-handling
 • Besöksstatistik och klickhistorik
 • Bud-uppgifter
 • Information om genomfört uppdrag
 • Uppgifter om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner

Vilka vi överför personuppgifter till

I vissa fall är det nödvändigt för Florin Partners AB att dela med oss av personuppgifter.

 • Säljare - i samband med förmedlingen av bostaden.
 • Samarbetspartners - för att kunna erbjuda exempelvis värdering och andra tjänster.
 • Banker - I samband med t.ex. tillträde.
 • Tjänsteleverantörer - För att kunna utföra våra tjänster kan vi komma att dela vissa uppgifter till exempelvis IT-leverantörer, marknadsföringstjänster, Fotografer och stylister. Om vi delar sådan information med externa tjänsteleverantörer får de i sin tur inte dela den informationen vidare.
 • Hemnet - Efter och under förmedlingsuppdrag.
 • Svensk Mäklarstatistik - Efter förmedlingsuppdrag (exempelvis slutpriser)
 • Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) - på begäran.
 • Myndigheter - på begäran.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • - Begära radering av personuppgifter (medges till exempel inte när vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna).
 • - Begära registerutdrag.
 • - Begära rättelse.
 • - Återkalla samtycke med framtida verkan.

Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter som lämnas i kontakt med oss på vår hemsida (www.florinpartners.com). Vi ska se till att du som använder vår hemsida och tar kontakt med oss känner till vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor eller funderingar, kontakta oss då gärna.

Florin Partners AB, 556374-1247
Nedre Torekällgatan 17, 151 73 Södertälje
info@florinpartners.com